Nei takk til uadressert reklame

Lover og regler

Markedsføringsloven av 2009:

§ 17. Levering av uadressert reklame og gratis aviser

I næringsvirksomhet er det forbudt å levere ut eller å gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette. En formidler er likevel ikke ansvarlig for leveringen hvis formidleren har fått opplyst, og har grunn til å anta, at det som leveres ut, ikke er reklame eller gratis avis.

Innstikk i aviser og andre trykksaker, som er omfattet av redaktøransvaret, anses ikke som uadressert reklame eller gratis avis etter denne bestemmelsen.

Hva innebærer dette:

Du kan reservere deg mot uadressert reklame og gratisaviser ved å merke postkassen.
Dersom du bor i en leilighet/ oppgang hvor aviser og reklame blir levert på dørmatten må du også merke inngangsdøren.

Innstikk i avisen er en del av avisen som du har kjøpt og er derfor ikke definert som uadressert reklame. Det er derfor heller ikke mulig å reservere seg mot dette.

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker at vi skal sende deg oblater. Dette er selvfølgelig gratis.

Krav til merking

Dersom du ikke ønsker å motta uadressert reklame eller gratisaviser må det tydelig merkes på postkassen at du ikke ønsker dette. Bor du i leilighet hvor reklamen blir levert på dørmatten må du merke inngangsdøren.

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker at vi skal sende deg oblater. Dette er selvfølgelig gratis.

Husk å montere oblatet tydelig for våre avisbud så de ser at du har reservert deg.


Hvem kontakter jeg

Jeg ønsker å reservere meg mot uadressert reklame og gratisaviser:

Du kan etter Markedsføringsloven §17 reservere deg mot uadressert reklame.
Dersom du bor i Oslo, Akershus, Kristiansand, Stavanger, Bergen eller Trondheim vil en av våre aviser sende deg oblat i posten. Bestillingsskjema finner du litt lenger ned.

Jeg har en klage på hvordan reklamen blir levert:

Reklame som blir distribuert med våre avisbud skal leveres i postkassen eller dørmatten dersom du bor i en leilighet hvor du eller dine naboer får avisen levert på døren.

Dersom du opplever mangelfull levering setter vi stor pris på at du kontakter oss slik at vi får rettet opp feilen. Kontakt oss på epost ks.dm@schibsted.com.

Dersom du ønsker å kontakte Forbrukerombudet for å klage på distribusjon av DM gjør du dette ved å henvende deg til følgende adresse:

Forbrukerombudet.no/klage
post@forbrukerombudet.no
Forbrukerombudet; Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Mer informasjon om uønsket reklame finner du på følgende nettsteder:

Forbrukerombudet.no
Brønnøysundregistrene
Takk for din henvendelse!

Pga. koronaviruset er det innført hjemmekontor i hele Schibsted, også kundeservice. Vi kan per i dag ikke si når ditt oblat vil bli sendt ut, men vi registrerer alle henvendelser og vil sende deg ditt oblat så snart situasjonen tillater.


Har du andre spørsmål? Send oss en mail her.


av Schibsted Kreateam